Disclaimer:

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft de ambitie om de inhoud van deze website één keer per jaar te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden inhoud wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De inhoud kan op elk moment worden gewijzigd zonder voorafgaande mededeling van het Hoogheemraadschap van Delfland. Bovendien kan het Hoogheemraadschap van Delfland voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Innovaties Waterveiligheid

algemeenfactsheets innovatiesdownload rapport

No