T P O - Delft

Missie

TPO-Delft heeft als doel om overheden in West Nederland te ondersteunen bij de digitale transformatie van beleidsdocumenten en besluitvormingsprocessen. TPO-Delft streeft ernaar om gemeenten en waterschappen te voorzien van de nodige expertise en te ondersteunen in het gebruik van tools om te voldoen aan de digitaliseringsvereisten van de omgevingswet maar ook bij het vooruitkijken naar de impact voor andere beleidsdocumenten.

Diensten

Digitalisering van beleidsdocumenten: TPO-Delft biedt gespecialiseerde diensten voor het digitaliseren van diverse beleidsdocumenten, waaronder Waterschapsverordeningen, Ruimtelijke plannen, Omgevingsplannen en Projectbesluiten. Ervaring en expertise zorgt voor een vlotte overgang naar digitale platforms en systemen aan de hand van de beschikbare Plansoftware en Regelbeheer-applicaties.

Ontwikkeling van beslisbomen: TPO-Delft helpt gemeenten en waterschappen bij het omzetten van complex beleid naar gebruiksvriendelijke beslisbomen. Voorop staat dat burgers en belanghebbenden gemakkelijker inzicht krijgen in de geldende regels en voorschriften.

Advies en training: Naast onze digitale diensten wordt ook advies en training gegeven aan overheden om hun interne capaciteit op het gebied van digitalisering te versterken. Het delen van kennis en best practices is de basis, zodat overheden zelfstandig kunnen blijven werken aan hun digitale transformatie.

Flexibele aanpak

TPO-Delft onderscheidt zich door een flexibele aanpak te hanteren, daarbij biedt TPO-Delft maatwerkoplossingen die aansluiten bij de specifieke behoeften van elke gemeente of waterschap. De digitale transformatie is een geleidelijk proces en de diensten zijn op afroepbasis beschikbaar, zodat overheden kunnen profiteren van de expertise wanneer dat nodig is.

Voordelen

 • Besparing van tijd en middelen door efficiĆ«ntere digitale processen.
 • Verbeterde toegankelijkheid en transparantie van beleidsdocumenten voor burgers en belanghebbenden.
 • Versterking van de interne capaciteit op het gebied van digitalisering.
 • Maatwerkoplossingen die aansluiten bij de specifieke behoeften van elke overheid.

 • Met TPO-Delft kunnen gemeenten en waterschappen met vertrouwen hun digitale transformatie aanpakken en zich richten op het leveren van hoogwaardige diensten aan hun burgers en gemeenschappen.

  TPO-Delft
  Technische implementatie en
  Procesmanagement voor
  Omgevingsdocumenten
  © 2024 TPO-Delft
  Technische implementatie en Procesmanagement voor Omgevingsdocumenten
  CONTACT

  Contact

  TPO-Delft

  www.tpod.nl
  info@tpod.nl

  Technische implementatie en
  Procesmanagement voor
  Omgevingsdocumenten

  TPO-Delft

  Regelbeheer, regelanalist
  Digitalisering, waterschapsverordening, omgevingsverordening, omgevingsdocument, toepasbare regels, regelbeheer, regelanalist, beslistabelle, vragenboom, doelenboom, dso, tpod, sttr, stop-tpod, tpo-delft

  Waterschapsverordening
  Digitalisering, waterschapsverordening, omgevingsverordening, omgevingsdocument, toepasbare regels, regelbeheer, regelanalist, dso, tpod, sttr, stop-tpod, tpo-delft

  Proces- en verandermanagement
  Droogteindicator, neerslagtekort, spei, spi, potentieel, neerslag, verdamping, tpod, tpo-delft, innovatie

  Digitaal presenteren rapporten: dijkinnovaties
  Digitalisering rapporten, dijkinnovatie, tpod, tpo-delft, onderzoek, dijk, innovatie